BẤT ĐỘNG SẢN CẦN ĐƯỚC TĂNG VỌT KHI ĐƯỢC ĐẦU TƯ MẠNH

BẤT ĐỘNG SẢN CẦN ĐƯỚC TĂNG VỌT KHI ĐƯỢC ĐẦU TƯ MẠNH

Cần Đước trở thành điểm đến đầu tư BĐS hấp dẫn khi được lên đô thị loại IV, thuộc vùng phát triển đô thị và công nghiệp. Định hướng sau 2030 lên đô thị loại III theo tiềm năng phát triển kinh tế hiện có.

Theo đề án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Cần Đước nằm trong kế hoạch phát triển vùng 3 - vùng phát triển đô thị và công nghiệp. Theo định hướng phát triển đô thị và công nghiệp tổng hợp, tạo thành hành lang phát triển đô thị trung tâm và các đô thị công nghiệp đặc thù.

Phần lớn ngân sách và quỹ đất vẫn được ưu tiên cho mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang công nghiệp. Theo kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2030, huyện Cần Đước sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Cũng theo kế hoạch này, diện tích đất của Cần Đước sẽ được sử dụng để phát triển 3 hạng mục chủ yếu là:

• Đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gồm: giao thông, thủy lợi, điện, nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

• Quy hoạch đất đai để xây dựng các trụ sở hành chính công và công trình xã hội như: khu hành chính công, khu thể thao, công viên, trạm y tế, bến xe,...

• Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị: cho các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao, y tế, giáo dục, trung tâm văn hóa thể thao, trường học, trạm y tế cấp xã để từng bước đạt chuẩn quốc gia.

Sau khi được công nhận đô thị loại IV vào năm 2015, chính quyền và người dân Cần Đước vẫn liên tục tập trung nguồn lực để phát triển đô thị, phấn đấu để huyện đạt đến đô thị bền vững bằng nhiều giải pháp cụ thể và đúng đắn.

Zalo
Hotline 0918199199